LutjePJG
Psychiatrisch-juridisch Gezelschap Groningen

Lutje PJG-bijeenkomsten

Het Lutje PJG organiseert vier bijeenkomsten per jaar, op donderdagavonden in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. Tweemaal ligt het onderwerp in de gedragskundige of medische sfeer en tweemaal in de meer juridische sfeer, steeds met als kern het raakvlak tussen psychiatrie en recht.

De eerstvolgende bijeenkomst is op ....

Wilt u een bijeenkomst bijwonen? Neem dan contact op met het bestuur.


ARCHIEF - Overzicht voorgaande bijeenkomstenOver de grenzen van de stoornis

Donderdag 24 mei 2018 om 18:00u

door Maarten Beukers, voormalig officier van justitie en sinds 2001 jurist bij het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie, thans gepensioneerd.

Lees verder ...
Resocialisatie en openbaar bestuur

Donderdag 24 september 2015 om 17:30u

door Loeska Bos, jurist FPK Assen en verbonden aan de Vakgroep Strafrecht en Criminologie van de Rijksuniversiteit Groningen

Samenvatting:

een belangrijke doelstelling van forensisch psychiatrische behandeling is het rehabiliteren en resocialiseren van mensen die met het strafrecht in aanraking zijn gekomen. Naast behandeling van complexe gedrags- en psychiatrische problematiek is voor een succesvolle terugkeer in de maatschappij wezenlijk dat de basisbehoeften wonen, werk/inkomen, dagbesteding/zingeving en relaties op orde zijn. In een forensisch psychiatrische behandeling is daarom de inzet van maatschappelijk werkers en sociaal juridische dienstverlener onontbeerlijk. Zij merken echter dat diverse recente ontwikkelingen, zoals het verplicht melden aan burgemeesters dat een (ex)- justitiabele met verlof of ontslag gaat, deze hulpverlening af en toe behoorlijk bemoeilijken.

Lees verder ...