LutjePJG
Psychiatrisch-juridisch Gezelschap Groningen

Het Lutje P.J.G.

Het Lutje (kleine) psychiatrisch-juridisch gezelschap is opgericht in 1955. De voordrachten op onze bijeenkomsten raken diverse thema's op de grens tussen justitie en de geestelijke gezondheidszorg. Deze voordrachten worden samen met andere columns en artikelen uitgegeven in onze periodieke publicatie "ontmoetingen".

Informatie over de bijeenkomsten en de publicaties vindt u op de desbetreffende pagina's van onze website.